Dergi Hakkında

Dünya Coğrafyası ve Kalkınma Perspektifi Dergisi - Journal of World Geography and Development Perspektives zamana ve mekana bağlı fiziki ve beşeri problemler için çözüm üreten coğrafi yaklaşımlara ait (fiziki, beşeri, doğal çevre ve Coğrafi Bilgi Sistemleri) özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmaların yayınlanmasına, bu yönüyle bilimsel bilginin paylaşılmasına imkan sağlayan bir dergidir. Bu bakımdan dergi, coğrafya bilimini uygulayarak beşeri ve fiziki coğrafya problemlerine çözüm üreten her özgün makaleye açıktır. Tüm eserler yayınlanmadan önce konusunda yetkin ve bağımsız hakemlik sürecinden geçer.