Current Issue

Vol. 1 No. 1 (2022): Publisher: Atatürk University - 1 st Issue
					View Vol. 1 No. 1 (2022): Publisher: Atatürk University - 1 st Issue
Published: 2022-03-01
View All Issues

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi (Atatürk University Faculty of Medicine Journal of Surgical Medical Sciences) dergisi, alanında ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi (Atatürk University Faculty of Medicine Journal of Surgical Medical Sciences), cerrahi tıp bilimlerinin tüm alanlarında özgün araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler ve editöre mektuplar kabul edecektir.