Dergi Hakkında

Gelişen dünya düzeninde uluslar daha sık ve yakın ilişkiler kurma fırsatlarına sahiptir. Coğrafi ve politik konumu dikkate alındığında, Türk ulusunun da bu fırsatlardan yararlanması kaçınılmazdır. Ulusların konumunu ulusal ve uluslararası altyapılarını belirlemiş kurum ve kuruluşlar üstlenirler. Atatürk Üniversitesi, eğitim ve bilim alanında uluslararası ilişkilerini bu günkü konumundan daha ileri taşıma sorumluluğunu bilinç seviyesinde yüklenmiştir. Çeşitli başlıklar altında faaliyet yürüten birimler, uygarlığa hizmette ve üretilenlerden yararlanmada diğer ulusların yanında yer alma çabasında olmalıdır. Merkezimiz de bu çabanın ve bilincin gereği olarak, Üniversitemizin diğer uluslara açıldığı geçittedir. Öncelikle yakın çevre ülkelerinin üniversiteleri başta olmak üzere birçok dünya üniversitesiyle kuracağı ilişkilerle, bölgede etkin bir akademik güç olarak kendine bir yer belirlemiştir. Ortadoğu ülkeleri, Orta Asya ve Kafkas ülkelerindeki halkların yaşamı, kültürü, ekonomileri ve politikalarının bilim dünyasına yansımalarını takip, Merkezimizin birincil hedefidir. Mevcut birikimlerin değerlendirilmesinde yalnız gelişmeleri takip eden değil, yönlendiren, programlayan, düzenleyen ve uygulayan konumuna ulaşma ve gelişme hedeflerine de adım adım yaklaştırılmalıdır. Kuruluşundan itibaren, dünya üniversiteleriyle yapılan sözleşmeler ve hemen ardından gerekli adımların atılmış olması sevindiricidir. Yemen, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın ileri gelen üniversiteleri başta olmak üzere, birçok üniversiteyle, öğretim üyesi, öğrenci, bilgi ve doküman akışının başlamış olması sevindiricidir. Başarılı uygulamalar, gelecekte yapılacaklar için istek ve heyecanımızı artırmaktadır. Yakın zamanda yeni atılımların gerçekleştirilmesi ümidimizi halen güçlü tutmaktayız.

Yeni Sayı

Cilt 1 Sayı 1 (2021)
Tüm Sayıları Göster