About the Journal

Amaç

Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanan Atatürk University Medical and Health Sciences Student Journal (MHSSJ), uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin temel amacı, dünyadaki ve Türkiye’deki Tıp  uygulamalarına ilişkin özgün olarak hazırlanmış derleme veya araştırma makaleleri ve  tam metni basılmamış konferans bildirileri için bilimsel bir ortam oluşturmaktır.

Yazım Kuralları

Makaleler en fazla 10000 sözcük (özet, anahtar kelime, ingilizce özet, keywords, kaynakça, tablo, şekil, grafik, dipnot dahil) olmalıdır. 

Makaleler mutlaka APA 7 yazım kurallarına  (the Publication Manual of the American Psychological Association; bakınız https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples) uygun olarak hazırlanmalıdır.

Makale Yazım Şablonunu indirmek için lütfen tıklayınız.