Dergi Hakkında

Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanan The Journal of Open Learning and Distance Education (JOLDE), uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin temel amacı, dünyadaki ve Türkiye’deki Açık ve Uzaktan Öğrenme uygulamalarına ilişkin özgün olarak hazırlanmış derleme veya araştırma makaleleri ve  tam metni basılmamış konferans bildirileri için bilimsel bir ortam oluşturmaktır.

The Journal of Open Learning and Distance Education (JOLDE)