About the Journal

Aim

The Journal of Open Learning and Distance Education (JOLDE), published in Turkish and English, is an national refereed journal.

The main purpose of the journal is to create a scientific environment for originally prepared review or research articles or conference papers that have not been published in full on Open and Distance Learning applications in Türkiye and World.

Scope

Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanan The Journal of Open Learning and Distance Education (JOLDE), ulusal hakemli bir dergidir.

Derginin temel amacı, dünyadaki ve Türkiye’deki Açık ve Uzaktan Öğrenme uygulamalarına ilişkin özgün olarak hazırlanmış derleme veya araştırma makaleleri ve  tam metni basılmamış konferans bildirileri için bilimsel bir ortam oluşturmaktır.

Current Issue

Vol. 1 No. 1 (2022): May 2022
View All Issues

The Journal of Open Learning and Distance Education (JOLDE)