About the Journal

Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, bağımsız, tarafsız ve kör hakemlik ilkeleri ile yayınlanan ulusal, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin resmi yayınıdır ve Nisan, Eylül aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez yayımlanır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir.

Dahili Tıp Bilimleri Dergisinin amacı, tüm tıbbi alanlarda bilimsel ve klinik değere sahip orijinal araştırma makalelerini,  olgu sunumu, derlemeler, editöryal kısa notlar ve editöre mektuplar yayınlamaktır.

Derginin hedef kitlesi, Araştırma görevlileri, Tıp öğrencileri başta olmak üzere tüm tıp disiplinleriyle ilgilenen veya çalışan araştırmacılar, hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşmaktadır.

Current Issue

Vol. 1 No. 1 (2022): Cilt 1 Sayı 1 (2022): Atatürk Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, 2022 Nisan
View All Issues