Journals

 • Contemporary Issues of Communication

  Contemporary Issues of Communication (ConICom), which began its broadcasting life in 2022, is an international, open access, academic and peer-reviewed journal published digitally twice a year (March and September) within the Faculty of Communication of Atatürk University. The written language of scientific articles submitted to the journal for publication is English.

 • The World of Biomedical Technology

  Aims


  The World of Biomedical Technology journal aims to contribute to national and international knowledge in own field.The scientific, linguistic and legal responsibility of the articles belongs to the authors.The language of the journal is Turkish and English.
  Our journal has adopted the policy of providing open access upon publication.


   Scope


  The World of Biomedical Technology, original articles (research article, review, translation, book review, scientific meeting evaluation) are published in the field of 


  Biomedical Device Technology,


  Nanotechnology and Biotechnology,


  Physics, Chemistry, Biology Basic Sciences,


  Health and Radiation Physics,


  Optical Physics and  Biophysics,


  Moleculer Biology and Genetics,


  Nanobiotecnology,


  Health Office Services and Secretariat,


  Foreign Trade in Biomedical Devices,


  Management and Organization in the Health Sector,


  Forestry and Economics.


   


   


   


   

 • Culture and Civilization

  GENEL İLKELER:


  Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalının yayın organıdır. Elektronik ortamda yayımlanan ulusalar arası hakemli dergidir. 2021 yılında yayın hayatına başlamıştır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Bahar ve Güz sayıları olarak Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Yayımlanan yazılara http://bilimseldergiler.atauni.edu.tr/system/cultandcivil/index adresinden ücretsiz olarak erişilebilir.

 • Sanat ve İkonografi

  Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayımlanan Sanat ve İkonografi dergisi,  sanat alanında makalelerin yer aldığı hakemli, bilimsel ve ücretsiz bir dergidir.  Dergi, Ocak ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır. Yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. 

 • Art Time

  Ataturk University Fine Arts Faculty Art Time Journal; It is a national, peer-reviewed journal. It is published twice a year, in September and January. The scientific, linguistic and legal responsibility of the articles belongs to the authors.


   

 • OJS Journal

  Dergi Hakkında


  Amaç ve Kapsam


  Yazım Kuralları


   

 • Caucasian Journal of Horticulture

  EDITORIAL POLICIES AND ETHICAL CONSIDERATIONS


   


  Editorial Review and Acceptance


  The acceptance criteria for all papers are the quality and originality of the research and its significance to our readership. Manuscripts are single-blind peer reviewed. Papers will only be sent to review if the Editorial Board determines that the paper meets the appropriate quality and relevance requirements.


   


  Species Names


  Upon its first use in the title, abstract and text, the common name of a species should be followed by the scientific name (genus, species and authority) in parentheses. For well-known species, however, scientific names may be omitted from article titles. If no common name exists in English, the scientific name should be used only.


   


  Genetic Nomenclature


  Sequence variants should be described in the text and tables using both DNA and protein designations whenever appropriate. Sequence variant nomenclature must follow the current HGVS guidelines, where examples of acceptable nomenclature are provided.


   


  Funding


  Authors should list all funding sources in the Acknowledgments section. Authors are responsible for the accuracy of their funder designation. ,


   


  Authorship


  The list of authors should accurately illustrate who contributed to the work and how.


   


  Author Name Change Policy


  In cases where authors wish to change their name following publication, Wiley will update and republish the paper and redeliver the updated metadata to indexing services. Our editorial and production teams will use discretion in recognizing that name changes may be of a sensitive and private nature for various reasons including (but not limited to) alignment with gender identity, or as a result of marriage, divorce, or religious conversion. Accordingly, to protect the author’s privacy, we will not publish a correction notice to the paper, and we will not notify co-authors of the change. Authors should contact the journal’s Editorial Office with their name change request.


   


  ORCID


  As part of our commitment to supporting authors at every step of the publishing process, Caucasian Journal of Horticulture requires the submitting author (only) to provide an ORCID iD when submitting a manuscript.


   


  PUBLICATION PROCESS AFTER ACCEPTANCE


  Accepted article received in production


  When your accepted article is received by journal’s production team, you (corresponding authors) will receive an email asking you to login or register with author service. You will be asked to sign a publication license at this point.


  Proofs


  Once your paper is typeset you will receive email notification of the URL from where to download a PDF typeset page proof, associated forms and full instructions on how to correct and return the file.


  Please note that you are responsible for all statements made in your work, including changes made during the editorial process and thus you must check your proofs carefully. Note that proofs should be returned 48 hours from receipt of first proof.

 • Atatürk University Faculty of Medicine Internal Sciences Medical Journal

  Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, bağımsız, tarafsız ve kör hakemlik ilkeleri ile yayınlanan ulusal, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin resmi yayınıdır ve Şubat, Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez yayımlanır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir.


  Dahili Tıp Bilimleri Dergisinin amacı, tüm tıbbi alanlarda bilimsel ve klinik değere sahip orijinal araştırma makalelerini,  olgu sunumu, derlemeler, editöryal kısa notlar ve editöre mektuplar yayınlamaktır.


   


  Derginin hedef kitlesi, Araştırma görevlileri, Tıp öğrencileri başta olmak üzere tüm tıp disiplinleriyle ilgilenen veya çalışan araştırmacılar, hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşmaktadır.

 • Journal of Continuing Education

  Journal of Continuing Education (SE-DER)  publishes two regular issues in a year. The issues are published in June and December.  It is possible to publish special issues or publish any of the regular issues as special issue based on the decision of editorial board.


   

 • The Journal of Open Learning and Distance Education

  The Journal of Open Learning and Distance Education (JOLDE), published in Turkish and English, is an international refereed journal.


  The main purpose of the journal is to create a scientific environment for originally prepared review or research articles or conference papers that have not been published in full on Open and Distance Learning applications in Türkiye and World.

 • Journal of Veterinary Case Reports

  Journal of Veterinary Case Reports is an international, peer-reviewed, online journal that published twice a year in June and December. The abbreviation of the journal's title is J Vet Case Rep. The papers should be prepared in English, must not be published elsewhere or concomitantly to any other journal.

 • Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları Dergisi

  Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel niteliklere sahip özgün araştırma makalesi, kitap kritiği (review) ve olgu sunumu yayımlamaktadır.


  Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları dergisi, Laboratuvar hayvanlarının kullanıldığı "Tıp Hekimliği, Veteriner Hekimliği, Diş Hekimliği, Su Ürünleri, Fen Bilimleri, Ziraat, Eczacılık ve benzeri alanlarındaki ulusal ve uluslararası çalışmalarla bilime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.


  Her yılın Eylül ve Mart ayları olmak üzere yılda 2 sayı çıkarılmaktadır

 • Journal of Middle East and Central Asia Caucasus Research and Application Center

  Gelişen dünya düzeninde uluslar daha sık ve yakın ilişkiler kurma fırsatlarına sahiptir. Coğrafi ve politik konumu dikkate alındığında, Türk ulusunun da bu fırsatlardan yararlanması kaçınılmazdır. Ulusların konumunu ulusal ve uluslararası altyapılarını belirlemiş kurum ve kuruluşlar üstlenirler. Atatürk Üniversitesi, eğitim ve bilim alanında uluslararası ilişkilerini bu günkü konumundan daha ileri taşıma sorumluluğunu bilinç seviyesinde yüklenmiştir. Çeşitli başlıklar altında faaliyet yürüten birimler, uygarlığa hizmette ve üretilenlerden yararlanmada diğer ulusların yanında yer alma çabasında olmalıdır. Merkezimiz de bu çabanın ve bilincin gereği olarak, Üniversitemizin diğer uluslara açıldığı geçittedir. Öncelikle yakın çevre ülkelerinin üniversiteleri başta olmak üzere birçok dünya üniversitesiyle kuracağı ilişkilerle, bölgede etkin bir akademik güç olarak kendine bir yer belirlemiştir. Ortadoğu ülkeleri, Orta Asya ve Kafkas ülkelerindeki halkların yaşamı, kültürü, ekonomileri ve politikalarının bilim dünyasına yansımalarını takip, Merkezimizin birincil hedefidir. Mevcut birikimlerin değerlendirilmesinde yalnız gelişmeleri takip eden değil, yönlendiren, programlayan, düzenleyen ve uygulayan konumuna ulaşma ve gelişme hedeflerine de adım adım yaklaştırılmalıdır. Kuruluşundan itibaren, dünya üniversiteleriyle yapılan sözleşmeler ve hemen ardından gerekli adımların atılmış olması sevindiricidir. Yemen, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın ileri gelen üniversiteleri başta olmak üzere, birçok üniversiteyle, öğretim üyesi, öğrenci, bilgi ve doküman akışının başlamış olması sevindiricidir. Başarılı uygulamalar, gelecekte yapılacaklar için istek ve heyecanımızı artırmaktadır. Yakın zamanda yeni atılımların gerçekleştirilmesi ümidimizi halen güçlü tutmaktayız.

 • International Journal of PharmATA

  Aims and Scope--


  International Journal of PharmATA (IJP-ATA) is a peer-reviewed open access journal for original research articles, review articles and short communications related to all aspects of pharmaceutical studies.  IJP-ATA was launched in 2021, and published 4 time a year by Atatürk University.


  Current areas of interest include, but are not limited to:


  Pharmaceutical Analysis of Complex System,


  Quality Control and Methods of Biotech Drugs,


  Action Mechanism and Their Metabolisms in Body,


  Quantitative and Qualitative Analysis in the Drug Screening Process,


  Molecular Pharmacology,


  Biopharmaceutics,


  Pharmacognosy,


  Pharmaceutical Botany,


  Pharmaceutical Technology Studies,


  Clinical Laboratory and Bioanalysis


  The Pharmacological Studies,


  The Toxicologic Studies,


  Analytical Chemistry Techniques and Methods,


  New Biochemistry Methods for Pharmaceutical Analysis,


  Rapid Screening Methods,


  New Analytical Techniques and Methods,


  Pharmaceutical Chemistry,


  Synthesis and Analysis New Drug Molecules,


  Others: Pharmaceutical solid materials (including biomaterials, polymers and nanoparticles)Biotechnology products (including genes, peptides, proteins and vaccines) Engineered cells.

 • JOURNAL OF ENERGY RECOVERY AND TRANSFER PROCESSESS

  The Journal of Energy Recovery and Transfer Processes is a scientific and peer-reviewed journal that deals with publications covering all study topics in the field of chemical engineering in the form of compilation articles, original articles and short reports. The journal has no publication fee and is published twice a year. This scientific journal is published by Atatürk University, Faculty of Engineering.

 • The Journal of International Relations Studies

  Aims:


  The Journal of International Relations Studies (UIÇD) aims to bring together the scientific world and other segments of society by publishing original studies prepared in accordance with scientific ethical rules in the branches of science it has accepted for publication, within the framework of the conditions required by the referee process.


  Scope:


  The Journal of International Studies (JIS) is a journal whose first volume has been published by Ataturk University and it has embraced the mission of meeting the people and scientific World in the studies on International relations, Political Science, Public Administration, International Law andPolitical History.


  The Journal of International Studies (JIS) has published the Works of Political History, Political Science, Public Administration, International Relations, International Law, Political Sociology, Conflict Resolution Arbitration, Migration and immigrant issues, territorial studies, letter to the editor, book review and critique.


  JIS is a refreed journal which  publishes twice (June and December) in a year in Turkish and English.

 • JOURNAL OF ANATOLIAN PHYSICS AND ASTRONOMY

  Amaç


  Journal of Anatolian Physics and Astronomy’nin amacı fizik ve astronomi alanlarında yapılan araştırmaların ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunulması, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

 • THE TROUT JOURNAL OF ATATÜRK UNIVERSITY (Atatürk Üniversitesi Alabalık Dergisi)

  The Trout Journal of Atatürk University is a scholarly journal publish articles related to all subjects of Agricultural economy, Rural development, Poverty, pharmacology, toxicology, agriculture, aquaculture and fisheries with no publication fee. All the articles are free to access immediately from the date of publication.