Journals

 • Atatürk University Faculty of Medicine Internal Sciences Medical Journal

  Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, bağımsız, tarafsız ve kör hakemlik ilkeleri ile yayınlanan ulusal, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Dergi, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin resmi yayınıdır ve Şubat, Temmuz aylarında olmak üzere yılda en az 2 kez yayımlanır. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçedir.


  Dahili Tıp Bilimleri Dergisinin amacı, tüm tıbbi alanlarda bilimsel ve klinik değere sahip orijinal araştırma makalelerini,  olgu sunumu, derlemeler, editöryal kısa notlar ve editöre mektuplar yayınlamaktır.


   


  Derginin hedef kitlesi, Araştırma görevlileri, Tıp öğrencileri başta olmak üzere tüm tıp disiplinleriyle ilgilenen veya çalışan araştırmacılar, hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşmaktadır.

 • Journal of Continuing Education

  Journal of Continuing Education (SE-DER)  publishes two regular issues in a year. The issues are published in June and December.  It is possible to publish special issues or publish any of the regular issues as special issue based on the decision of editorial board.


   

 • The Journal of Open Learning and Distance Education

  The Journal of Open Learning and Distance Education (JOLDE), published in Turkish and English, is an international refereed journal.


  The main purpose of the journal is to create a scientific environment for originally prepared review or research articles or conference papers that have not been published in full on Open and Distance Learning applications in Türkiye and World.

 • Journal of Veterinary Case Reports

  Journal of Veterinary Case Reports is an international, peer-reviewed, online journal that published twice a year in June and December. The abbreviation of the journal's title is J Vet Case Rep. The papers should be prepared in English, must not be published elsewhere or concomitantly to any other journal.

 • Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları Dergisi

  Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel niteliklere sahip özgün araştırma makalesi, kitap kritiği (review) ve olgu sunumu yayımlamaktadır.


  Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları dergisi, Laboratuvar hayvanlarının kullanıldığı "Tıp Hekimliği, Veteriner Hekimliği, Diş Hekimliği, Su Ürünleri, Fen Bilimleri, Ziraat, Eczacılık ve benzeri alanlarındaki ulusal ve uluslararası çalışmalarla bilime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 • Journal of Middle East and Central Asia Caucasus Research and Application Center

  Gelişen dünya düzeninde uluslar daha sık ve yakın ilişkiler kurma fırsatlarına sahiptir. Coğrafi ve politik konumu dikkate alındığında, Türk ulusunun da bu fırsatlardan yararlanması kaçınılmazdır. Ulusların konumunu ulusal ve uluslararası altyapılarını belirlemiş kurum ve kuruluşlar üstlenirler. Atatürk Üniversitesi, eğitim ve bilim alanında uluslararası ilişkilerini bu günkü konumundan daha ileri taşıma sorumluluğunu bilinç seviyesinde yüklenmiştir. Çeşitli başlıklar altında faaliyet yürüten birimler, uygarlığa hizmette ve üretilenlerden yararlanmada diğer ulusların yanında yer alma çabasında olmalıdır. Merkezimiz de bu çabanın ve bilincin gereği olarak, Üniversitemizin diğer uluslara açıldığı geçittedir. Öncelikle yakın çevre ülkelerinin üniversiteleri başta olmak üzere birçok dünya üniversitesiyle kuracağı ilişkilerle, bölgede etkin bir akademik güç olarak kendine bir yer belirlemiştir. Ortadoğu ülkeleri, Orta Asya ve Kafkas ülkelerindeki halkların yaşamı, kültürü, ekonomileri ve politikalarının bilim dünyasına yansımalarını takip, Merkezimizin birincil hedefidir. Mevcut birikimlerin değerlendirilmesinde yalnız gelişmeleri takip eden değil, yönlendiren, programlayan, düzenleyen ve uygulayan konumuna ulaşma ve gelişme hedeflerine de adım adım yaklaştırılmalıdır. Kuruluşundan itibaren, dünya üniversiteleriyle yapılan sözleşmeler ve hemen ardından gerekli adımların atılmış olması sevindiricidir. Yemen, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın ileri gelen üniversiteleri başta olmak üzere, birçok üniversiteyle, öğretim üyesi, öğrenci, bilgi ve doküman akışının başlamış olması sevindiricidir. Başarılı uygulamalar, gelecekte yapılacaklar için istek ve heyecanımızı artırmaktadır. Yakın zamanda yeni atılımların gerçekleştirilmesi ümidimizi halen güçlü tutmaktayız.

 • International Journal of pharmATA

  AIM


  The journal is the official publication of Atatürk University Faculty of Pharmacy. International Journal of pharmATA is published 4 times in a year. The publication language of the journal is English. International Journal of pharmATA is a scientific, open-access periodical published journal in accordance with independent, unbiased, and peer-review principles. Processing and publication are free of charge. No fees are requested from the authors at any point throughout the evaluation and publication process. 


  International Journal of pharmATA aims to contribute to the literature by publishing manuscripts at scientific level on all fields of pharmaceutical sciences.


  SCOPE


  International Journal of pharmATA, publish recent studies with high scientific value on Pharmaceutical Toxicology, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy, Pharmaceutical Botany, Pharmaceutical Technology, Pharmaceutical Biotechnology, Radiopharmacy, Analytical Chemistry, Biochemistry, Pharmaceutical Microbiology, Basic Pharmaceutical Sciences and Pharmacology.

 • JOURNAL OF ENERGY RECOVERY AND TRANSFER PROCESSESS

  The Journal of Energy Recovery and Transfer Processes is a scientific and peer-reviewed journal that deals with publications covering all study topics in the field of chemical engineering in the form of compilation articles, original articles and short reports. The journal has no publication fee and is published twice a year.

 • The Journal of International Relations Studies

  The Journal of International Studies (JIS) is a journal whose first volume has been published by Ataturk University and it has embraced the mission of meeting the people and scientific World in the studies on International relations, Political Science, Public Administration, International Law nad Political History.


  The Journal of International Studies (JIS) has published the Works of Political History, Political Science, Public Administration, International Relations, International Law, Political Sociology, Conflict Resolution Arbitration, Migration and immigrant issues, territorial studies, letter to the editor, book review and critique.


  JIS is a refreed journal which  publishes twice (June and December) in a year in Turkish and English.

 • JOURNAL OF ANATOLIAN PHYSICS AND ASTRONOMY

  Amaç


  Journal of Anatolian Physics and Astronomy’nin amacı fizik ve astronomi alanlarında yapılan araştırmaların ulusal ve uluslararası bilim çevrelerine sunulması, duyurulması ve paylaşılmasına katkı sağlamaktır.

 • THE TROUT JOURNAL OF ATATÜRK UNIVERSITY (Atatürk Üniversitesi Alabalık Dergisi)

  The Trout Journal of Atatürk University is a scholarly journal publish articles related to all subjects of Agricultural economy, Rural development, Poverty, pharmacology, toxicology, agriculture, aquaculture and fisheries with no publication fee. All the articles are free to access immediately from the date of publication.